Sofa gỗ cao cấp – Mẫu sofa hiện đại giá tốt bán chạy nhất 2019

Công ty kiến ​​trúc Kube Architecture có trụ sở tại Washington DC đã tạo ra Forest House . Hoàn thành vào năm 2009, ngôi nhà đương đại này nằm trong một khu rừng bị cô lập ở Great Falls, Virginia, Hoa Kỳ. Phần 2 tầng hiện tại của ngôi nhà đã được mở rộng bằng việc xây dựng một tòa tháp 4 tầng, bao gồm phòng chơi và phòng ngủ, phòng ngủ chính, phòng truyền thông và văn phòng.

Ảnh của: Paul Burk [19659002]  Forest-designrulz-001 "height =" 487 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013 /05/forest-designrulz-001.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-001-339x239.jpg 339w, https: //cdn.designrulz .com / wp-content / uploads / 2013/05 / Forest-designrulz-001-687x485.jpg 687w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-002" height = "934" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-002.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com /wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-002-177x239.jpg 177w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-002-358x485. jpg 358w, https: //cdn.designrulz .com / wp-content / uploads / 2013/05 / Forest-designrulz-002-373x505.jpg 373w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-003" height = "983" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-003.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com /wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-003-168x239.jpg 168w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-003-340x485. jpg 340w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-003-354x505.jpg 354w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-004 "height =" 1027 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-004.jpg 690w , https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-004-161x239.jpg 161w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/ 05 / rừng-designrulz-004-326x485.jpg 326w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz -004-339x505.jpg 339w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-005" height = "973" width = "690" srcset = "https: // cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-005.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-005 -169x239.jpg 169w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-005-344x485.jpg 344w, https://cdn.designrulz.com/wp-content /uploads/2013/05/forest-designrulz-005-358x505.jpg 358w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-006" height = "987" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-006.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads /2013/05/forest-designrulz-006-167x239.jpg 167w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-006-339x485.jpg 339w, https: / /cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-006-353x505.jpg 353w "size =" (max-width: 690px) 1 00vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-007" height = "467" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest- designrulz-007.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-007-353x239.jpg 353w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-008" height = "1023" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz- 008.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-008-161x239.jpg 161w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/ tải lên / 2013/05 / Forest-designrulz-008-327x485.jpg 327w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-008-341x505.jpg 341w "size = "(max-width: 690px) 100vw, 690px" /> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-009 "height =" 1038 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/ tải lên / 2013/05 / Forest-designrulz-009.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrul z-009-159x239.jpg 159w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-009-322x485.jpg 322w, https://cdn.designrulz.com/ wp-content / uploads / 2013/05 / Forest-designrulz-009-336x505.jpg 336w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-010" height = "460 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-010.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp- nội dung / tải lên / 2013/05 / Forest-designrulz-010-359x239.jpg 359w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-011" height = "482" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-011.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/ tải lên / 2013/05 / Forest-designrulz-011-342x239.jpg 342w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-012" height = "972" width = " 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-012.jpg 690w, https: //cdn.designrul z.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-012-170x239.jpg 170w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-012 -344x485.jpg 344w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-012-358x505.jpg 358w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-013" height = "963" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-013 .jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-013-171x239.jpg 171w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads /2013/05/forest-designrulz-013-348x485.jpg 348w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-013-362x505.jpg 362w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-014" height = "460" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads /2013/05/forest-designrulz-014.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz -014-359x239.jpg 359w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-015" height = "992" width = "690" srcset = "https: // cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-015.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-015 -166x239.jpg 166w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-015-337x485.jpg 337w, https://cdn.designrulz.com/wp-content /uploads/2013/05/forest-designrulz-015-351x505.jpg 351w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-016" height = "448" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-016.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads /2013/05/forest-designrulz-016-368x239.jpg 368w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-017" height = "1010" width "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-017.jpg 690w, https: //cdn.designrul z.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-017-163x239.jpg 163w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-017 -331x485.jpg 331w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-017-345x505.jpg 345w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-018" height = "1071" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-018 .jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-018-154x239.jpg 154w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads /2013/05/forest-designrulz-018-312x485.jpg 312w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-018-325x505.jpg 325w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-019" height = "536" width = "690" srcset = "https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads /2013/05/forest-designrulz-019.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrul z-019-308x239.jpg 308w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-019-624x485.jpg 624w, https://cdn.designrulz.com/ wp-content / uploads / 2013/05 / Forest-designrulz-019-650x505.jpg 650w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= Forest-designrulz-020" height = "538 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-020.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp- nội dung / tải lên / 2013/05 / Forest-designrulz-020-307x239.jpg 307w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-020-622x485.jpg 622w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-020-648x505.jpg 648w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture><picture class= rừng-designrulz-021 "height =" 203 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-021.jpg "/> [19659024] Forest-designrulz-022 "height =" 340 "width =" 690 "srcset =" https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/for st-designrulz-022.jpg 690w, https://cdn.designrulz.com/wp-content/uploads/2013/05/forest-designrulz-022-485x239.jpg 485w "size =" (max-width: 690px) 100vw, 690px "/> </source></source></picture></p>
</div>
</pre>
<p></p>
<div id=

Nội thất phòng khách đẹp là một trong những tiêu chí hàng đầu cho ngôi nhà của bạn. Phòng khách không chỉ biết đến là không gian tiếp khách đơn thuần mà còn là nơi gia đình bạn tụ họp, gắn kết yêu thương. Chính vì thế, việc lựa chọn sofa gỗ cho phòng khách rất quan trọng. Trên thị trường nội thất hiện nay có rất nhiều sản phẩm sofa gỗ cao cấp với nhiều kiểu dáng, màu sắc đa dạng đáp ứng được các nhu cầu khác nhau nhưng lại gây khó khăn cho quyết định chọn mua của khách hàng khi không biết lựa chọn kiểu sofa gỗ hiện đại nào phù hợp với không gian phòng khách gia đình mình.

Thấu hiểu được điều đó, Nội Thất Lạc Gia xin giới thiệu tới các bạn mẫu sofa gỗ phòng khách SF10 đang được mọi người ưa chuộng và lựa chọn sử dụng.

+ Mã: SF10

+ Tên: Sofa cao cấp SF10

Báo giá theo từng chất liệu
Chất liệu Giá gỗ Giá gỗ + nệm
Sồi nga 45.500.000 51.500.000
Óc chó 113.500.000 119.500.000
Gõ đỏ 113.500.000 119.500.000

Table of Contents

Kích thước của sofa gỗ hiện đại

Mẫu sản phẩm sofa gỗ phòng khách SF10 được thiết kế với với kích thước tiêu chuẩn bao gồm 2 ghế văng lớn, 1 ghế đôn và 1 bàn trà. Với kích thước:

  • Văng 1: 2700x900x600
  • Văng 2: 2100x900x600
  • Đôn: 1360x600x450
  • Bàn trà: 800×135

Bộ sofa cao cấp SF10 với thiết kế hiện đại mang lại vẻ đẹp, sự sang trọng, tiện nghi cho phòng khách

Bộ sofa gỗ óc chó SF10 phù hợp với phòng khách có diện tích lớn. Tuy nhiên, bạn có thể lựa chọn, đưa ra ý tưởng và chúng tôi hoàn toàn có thể mang lại cho bạn một bộ bàn ghế vừa vặn, hài hòa với không gian phòng khách của gia đình bạn.

Vật liệu sản xuất sofa gỗ cao cấp

Sofa gỗ chữ U hiện đại SF10 được sản xuất từ những chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp như: gỗ óc chó, gỗ sồi, gõ đỏ,.. Với mỗi chất liệu gỗ thì có những ưu điểm khác nhau:

Với sofa gỗ hiện đại SF10 có gam màu nâu đặc trưng vô cùng ấn tượng, vân gỗ mềm mại đặc trưng sang trọng và đẳng cấp. Gỗ óc chó sau khi được nhập khẩu từ Bắc Mỹ được thông qua xử lý, tẩm sấy chống cong vênh, co ngót, mối mọt, ẩm mốc,.. để phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Với khả năng chịu lực cao, độ bám keo và giữ màu sơn rất tốt có thể đánh bóng để sản phẩm hoàn hảo. Gỗ óc chó có được bền cao, khả năng chống va đập tốt, tâm gỗ có khả năng kháng sâu ngay cả trong điều kiện dễ bị hư mục. Chính vì thế, sofa gỗ óc chó đang là mẫu sản phẩm được khách hàng ưa chuộng nhất.

 width=

Bộ sofa gỗ óc chó hiện đại, tiện nghi mang lại sự đẳng cấp, sang trọng cho phòng khách

Với sofa gỗ tự nhiên SF10 toát lên sự hiện đại trẻ trung, sang trọng không thể thiếu trong căn phòng của bạn. Gỗ sồi là dòng gỗ phương Tây, dóng gỗ mềm, dẻo dai, vân đẹp và sáng, có dát gỗ màu từ nhạt đến gần như trắng. Theo quan điểm của Lạc Gia thì đây là dòng gỗ có vân đẹp, mềm mại, đồng tâm và sáng rất phù hợp để sản xuất sofa hiện đại. Gỗ sồi được tẩm qua lớp chống mối mọt, chống cong vênh, nhờ vậy mà độ chắc chắn, vững chãi cũng như tuổi thọ của sản phẩm càng thêm được đảm bảo.

Hiện nay, những đơn vị sản xuất và phân phối sofa gỗ sử dụng rất nhiều loại da để bọc ghế như: da công nghiệp, PU, giả da, Simili, … Tuy nhiên, Lạc Gia luôn sử dụng loại da Keyston cao cấp nhất được nhập khẩu từ Anh kết hợp với đệm nỉ dày 15cm tạo cảm giác êm ái, thoải mái cho người ngồi nhưng vẫn giữ được form dáng của đệm trong thời gian sử dụng dài. Bên cạnh đó, đệm ghế có vô vàn màu sắc bắt mắt, bạn có thể lựa chọn theo sở thích riêng của mình, sao cho phù hợp với phong cách và màu sắc của những món đồ nội thất khác trong phòng khách gia đình mình.

Thiết kế và cảm hứng sofa gỗ phòng khách

Mẫu sofa gỗ hiện đại SF10 được thiết kế và sản xuất từ gỗ tự nhiên cao cấp, đây là sự lựa chọn hoàn hảo số 1 được nhiều gia đình tham khảo hiện nay. Bộ sản phẩm sang trọng là thiết kế ấn tượng bao gồm 2 ghế văng lớn, 1 ghế đơn và 1 bàn trà. Với thiết kế hiện đại từng món đồ nội thất rời nhau, bạn có kê và bố trí linh hoạt tùy theo sở thích và không gian phòng khách của gia đình mình.

Mẫu sofa gỗ phòng khách SF10 là thiết kế sang trọng bao gồm 2 ghế văng lớn, 1 ghế đơn và 1 bàn trà

Mọi chi tiết thiết kế đều được đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm của Lạc Gia chăm chút và áp dụng theo công nghệ ghép mộng truyền thống kĩ thuật cao. Thiết kế chân đế của sofa được cấu tạo theo mô hình chữ U thông thoáng và tạo nên kết nối chắc chắn khỏe. Từng đường nét vân gỗ uyển chuyển, kết hợp với nhiều lớp sơn cao cấp tạo nên một vẻ đẹp quý phái, đẳng cấp cho mẫu sản phẩm sofa gỗ hiện đại này.

Chân đế của bộ sofa gỗ được thiết kế hình chữ U thông thoáng tạo sự chắc khỏe, an toàn cho người sử dụng

Bộ sofa gỗ đẹp này được sơn bằng công nghệ sơn INCHEM hiện đại với nhiều lần lau nước bả, 2 lần sơn lót, sơn dặm và cuối cùng là sơn bóng, giúp mẫu sofa hiện đại SF10 chống trầy xước trên bề mặt gỗ cực tốt cho dù kê vật nặng trên bề mặt kệ lâu dài. Lớp sơn có độ lì cao và bền theo thời gian dài sử dụng, không bị ngả màu dưới tác động của thời tiết hoặc trong quá trình vệ sinh, lau chùi. Đặc biệt mẫu sofa gỗ này còn rất thân thiện và không độc hại với người sử dụng.

Bộ sofa gỗ chữ U này trang bị thêm ngăn kéo tiện lợi toát lên sự tiện nghi cho bộ sản phẩm

Bàn trà được thiết kế với phương châm đơn giản nhưng tinh tế, chân bàn nhỏ nhưng chắc chắn mang lại sự độc đáo, cũng như tạo nên sự hài hòa cho tổng thể bộ sản phẩm.

Đặc biệt là 2 chiếc ghế văng lớn được kết hợp thêm hệ ngăn kéo tiện lợi giúp khách hàng có thể để đồ cũng như trang trí thêm cho không gian phòng khách trở nên cuốn hút và sang trọng hơn.

Bí quyết lựa chọn sofa gỗ hiện đại cho phòng khách

Hiểu các chi tiết khác nhau của ghế sofa sẽ giúp bạn chọn một kiểu dáng vừa thoải mái vừa phù hợp với thiết kế phòng khách. Bạn cần chọn sofa phù hợp với nhu cầu và phong cách trang trí của toàn bộ căn phòng.

Chiều cao phần đệm lưng tác động lớn đến cảm giác thoải mái của ghế sofa đối với bạn. Ghế sofa có lưng cao hơn cung cấp một vị trí để ngả đầu khi bạn ngồi. Điều này có lợi nếu bạn thích nằm ngửa khi xem TV hoặc đọc sách.

Chiều cao tổng thể của lưng ghế là khoảng cách từ sàn đến đỉnh của đệm lưng. Ví dụ, nếu bạn có cửa sổ hoặc các chi tiết kiến ​​trúc khác xung quanh, một chiếc ghế sofa quá cao có thể không lý tưởng.

Điều tiếp theo cần xem xét là loại đệm lưng cho ghế sofa. Đệm lưng liền ghế được tích hợp hoàn toàn vào ghế sofa. Nó thường mang lại cảm giác chắc chắn và gọn gàng hơn. Đệm rời là loại đệm lưng phổ biến nhất. Đệm được cắt để phù hợp hoàn hảo với ghế sofa, tạo điểm nhấn cho không gian phòng khách.

Về mặt thiết kế, đệm lưng sofa rất linh hoạt. Chúng có thể đơn giản hoặc trang trọng tùy thuộc vào phong cách của ghế sofa và thiết kế căn phòng.

Lời khuyên hữu ích khi trang trí phòng khách

Để làm cho phòng khách của bạn trở thành một nơi thực sự thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn cần ghi nhớ một số mẹo thiết kế cơ bản. Dưới đây là 5 lời khuyên bạn cần xem xét khi trang trí phòng khách của bạn.

Không nên đặt sofa trực tiếp dưới cửa sổ

Một trong những sai lầm phổ biến nhất trong trang trí nhà cửa là đặt sofa sát cửa sổ. Hãy để phòng khách có không gian và ánh sáng mặt trời bằng cách di chuyển ghế sofa cách xa cửa sổ.

Kết hợp các phụ kiện trong phòng khách

Phòng khách của bạn sẽ trông ấn tượng hơn nếu bạn tách nó thành các phần nhỏ hơn. Có nhiều cách để làm điều đó nhưng cách đơn giản nhất là sử dụng những tấm thảm trang nhã. Hãy nhớ đo không gian phù hợp giữa các phần và sắp xếp theo cách riêng của bạn. Tạo các khu vực riêng biệt trong phòng khách bằng thảm.

Lựa chọn đồ nội thất phù hợp

Bạn có thể tự do trang trí phòng khách của mình nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không đặt một bộ ghế sofa lớn trong một không gian sống nhỏ.

Tránh quá nhiều đồ trang trí

Căn phòng của bạn sẽ đẹp nếu được trang trí với đồ nội thất phù hợp. Dù bạn chọn phong cách nào cũng sẽ đẹp theo cách của riêng bạn. Bạn hoàn toàn có thể kết hợp hài hòa các mặt hàng khác nhau của một số phong cách khác nhau trong cùng một phòng. Lưu ý rằng, tránh trang trí quá mức nếu bạn không muốn biến căn phòng của mình thành một mớ hỗn độn.

Mua sofa gỗ cao cấp hiện đại ở đâu tốt nhất ?

Ngoài mẫu sofa gỗ hiện đại SF10, Lạc Gia còn có rất nhiều bộ sản phẩm sofa cao cấp khác. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, nhanh tay chọn ngay cho gia đình mình một bộ sofa ưng ý nhất.

+ Chế độ bảo hành bảo trì :  Sản phẩm được bảo hành 1 năm và bảo trì vĩnh viễn.

+ Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.

+ Quý khách có thể đặt hàng qua :

– Đặt trực tiếp trên website: www.noithatlacgia.com (xem hướng dẫn đặt hàng & thanh toán tại đây)

– Liên hệ Hotline: 096.332.1166

– Đến trực tiếp tại showroom: (Xem hướng dẫn tới lạc gia bằng google maps)

– Đặt lịch tư vấn miễn phí tại nhà (Đăng Ngay)

+ Thời gian giao hàng: Sản phẩm sẽ được bàn giao cho quý khách sau 3 ngày nếu tình trang hàng có sẵn và sau 10 – 15 ngày nếu đóng đặt ( thời gian được tính kể từ ngày chốt đơn hàng).

 width=

Mẫu sofa gỗ phòng khách đẹp SF10 được đội ngũ kỹ sư chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết góc cạnh sản phẩm

 width=

Thiết kế chân ghế hình chữ U tạo nên sự chắc chắn, vững trải cho tổng thế bộ sofa gỗ chữ U này

 width=

Sofa gỗ hiện đại SF10 được thiết kế và sản xuất từ những chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp

 width=

Bộ sofa gỗ sồi Nga SF10 mang lại sự hiện đại, tiện nghi cho phòng khách

 width=

Bộ sản phẩm sofa gỗ chữ U SF10 được áp dụng kỹ thuật sơn INCHEM hiện đại bậc nhất hiện nay

 width=

Vân gỗ mềm mại, thanh thoát tạo nên sự sang trọng, đẳng cấp cho tổng thế bộ sofa gỗ hiện đại này

 width=

Sofa gỗ phòng khách SF10 trang bị ngăn kéo tiện lợi tăng sự tiện nghi cho không gian phòng khách gia đình

 width=

Độ dày của khung gỗ sofa là 4cm tạo nên sự chắc chắn và vững trãi cho sản phẩm

 width=

Chân ghế vững chắc thiết kế dạng chữ U tạo nên sự “khỏe khoắn” cho bộ sản phẩm sofa gỗ này.

 width=

Bộ sofa gỗ hiện đại SF10 đang là mẫu sản phẩm được bán chạy nhất tại Nội Thất Lạc Gia

ban sopha phong khach
Bộ sofa màu nâu phong cách cổ điển hoàng gia Hải Phòng mã 901FS
[

Bộ sofa màu nâu phong cách cổ điển hoàng gia mã 901FS

Phong cách: Tân Cổ Điển Hoàng gia

Mã sản phẩm: 901SF

Xuất xứ: Nhập khẩu 100%

Chất liệu: Gỗ sồi cao cấp, sơn 7 lớp

Chi tiết kích thước sản phẩm:

Băng 1: 1300x1080x1350mm

Băng 2: 1870x1080x1350mm

Băng 3: 2450x1080x1350mm

Cùng chiêm ngưỡng bộ sofa màu nâu tân cổ điển:

sofa màu nâu tân cổ điển Hải Phòng mã 901FS

Bộ sofa Tân Cổ Điển sang trọng tại Hải Phòng

Bộ sofa tân cổ điển mang phong cách châu âu, kiểu dáng được thiết kế trang trọng quý phái, tinh xảo đến từng chi tiết. Bộ sofa Tân cổ điển cao cấp đã có mặt tại Sofa Tân Cổ Điển Hải Phòng được rất nhiều gia đình lựa chọn bởi kiểu dáng và màu sắc sang trọng.

Xem thêm:   => Thiết kế nội thất phòng khách tại Hải Phòng

                     => Thiết kế nội thất phòng ngủ tại Hải Phòng

                     => Thiết kế nội thất phòng ăn tại Hải Phòng

Nội thất Hometime cung cấp tổng thể giải pháp nội thất tại Hải Phòng

Địa chỉ: 845 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0915.008.085

Tell: 0225.3777.868

Email: [email protected]

Website: www.noithathometime.com

Nhà máy sản xuất: Khu C37 Vọng Hải, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng

Địa chỉ: Số 845 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 0225.3777.868

SĐT: 0915.008.085

Email: [email protected]

_plain]
nội thất màu nâu
Giá sofa cổ điển và sofa tân cổ điển phong cách Châu Âu 2018

Trên thị trường hiện nay, sofa có nhiều loại khác nhau được phân loại theo nhiều yếu tố như phong cách thiết kế, chất liệu, màu sắc, nguồn gốc… Nếu xét về phong cách thì ghế sofa được chia theo các loại như sofa cổ điển, sofa hiện đại, sofa tân cổ điển… Trong bài viết này, nội thất Funika sẽ giúp khách hàng tìm hiểu một số thông tin về ghế sofa cổ điển.

Sofa cổ điển là một món đồ nội thất mang phong cách Châu Âu, nó không chỉ đơn thuần là bộ bàn ghế sofa thông thường để ngồi thư giãn, đón tiếp khách. Không giống với dòng sofa thông thường khác, sofa cổ điển với thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ cùng chạm khắc đẳng cấp mang đến một vẻ đẹp vô cùng sang trọng cho không gian sống.

Tất cả các bộ phận của ghế sofa cổ điển từ phần tựa lưng, gác tay hay chân ghế đều là sự kết hợp giữa các họa tiết tinh xảo được chạm trổ công phu, góp phần tạo nên giá trị của bộ sofa cổ điển. Với sự hiện diện của Sofa cổ điển khiến phòng khách trở nên đẹp và quý phái hơn bao giờ hết.

Một đặc trưng riêng biệt mà bạn hoàn toàn có thể nhận thấy trên những bộ bàn ghế sofa cổ điển đó là kiểu dáng được thiết kế vô cùng bề thế, lộng lẫy toát lên được vẻ đẹp sang trọng với những đường nét thiết kế uốn lượn, hoa văn được trạm trổ cầu kỳ tinh tế.

Phân loại ghế sofa cổ điển

1. Theo chất liệu

Các mẫu ghế sofa cổ điển đẹp luôn được thiết kế với khung gỗ tự nhiên cao cấp như gỗ sồi, gỗ hương để đảm bảo chất lượng hoàn hảo, chất liệu chủ yếu được sử dụng đó là da hoặc vải nỉ. Mỗi loại chất liệu có ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy theo sở thích và không gian sống mà mỗi gia chủ sẽ có lựa chọn thích hợp.

1.1 Bằng da

Sofa cổ điển chất liệu da được yêu thích rất nhiều và khá nhiều khách hàng lựa chọn trong thời gian gần đây, với thiết kế cổ điển kết hợp với độ bóng của da tạo nên một phong cách cổ điển hoàng gia. Sofa cổ điển da được thiết kế tinh tế, cẩn thận, độ bền tốt, có tính thẩm mỹ cao, không thấm nước đem lại sự thoải mái trong quá trình sử dụng. Sofa da với thiết kế bắt mắt sang trọng và đẳng cấp mà nó còn có chất lượng tốt, đây là sản phẩm đem lại không gian phòng khách sự sang trọng, quý tộc và thời thượng.

1.2 Bằng vải nỉ

Khác với bộ ghế sofa bằng da, sofa cổ điển bằng vải nỉ rất đa dạng về màu sắc, còn gì tuyệt vời hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi bạn được tựa mình vào chiếc ghế chất liệu nỉ sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Ghế sofa vải nỉ mang đến cho bạn cảm giác mềm mại và thoáng mát trong mùa hè, ấm áp trong mùa đông lạnh giá, rất phù hợp với khí hậu Việt Nam. Tùy theo sở thích của mỗi gia chủ mà bạn có thể lựa chọn những gam màu sao cho phù hợp với không gian căn phòng.

2. Theo kiểu dáng

2.1 Ghế 1 + 2 + 3

Ghế sofa cổ điển 1 + 2 + 3 với kiểu dáng vô cùng độc đáo, đây là một sản phẩm mang phong cách Châu Âu, mang đậm kiến trúc nội thất rất đẳng cấp. Dòng sản phẩm này với phong cách thiết kế cổ điển cũng những đường nét cầu kì nhưng vẫn toát lên sự lộng lẫy, tỉ mỉ trong từng chi tiết sẽ mang đến cho không gian sống của phòng khách sự trang nhã và quý tộc.

2.2 Ghế góc

Sofa góc cổ điển với kiểu dáng chữ L bao gồm một ghế văng dài và một góc kích thước có thể thiết kế bên góc trái, góc phải. Đây là những dòng sản phẩm mang phong cách hoàng gia Châu Âu giúp phòng khách trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn bao giờ hết. Đây là những dòng sofa cổ điển góc L với thiết kế cực kỳ sang trọng chỉ dành cho giới đại gia phù hợp trong những phòng khách với diện tích tương đối rộng. Chắc chắn khách hàng sẽ cảm thấy choáng ngợp và ngạc nhiên bởi sự sang trọng và vẻ đẹp của chúng.

Các thành phần cấu tạo nên sofa cổ điển

3.1 Khung

Yếu tố quyết định đến chất lượng của bộ sofa cổ điển chính là khung, đây cũng được coi là yếu tố đầu tiên cần được xem xét kỹ lưỡng. Bởi đây chính là yếu tố tạo nên sự vững chắc và bền đẹp cho sản phẩm, thông thường khung bộ sofa cổ điển được làm bằng gỗ tự nhiên. Những loại gỗ tạo nên khung sofa cổ điển như: sồi, gụ, gỗ đỏ… đây là loại gỗ có chất lượng tốt và có tuổi thọ lâu năm. Khung ghế sofa được làm bằng gỗ được coi là một trong những bộ phận quan trọng, nếu bộ khung sườn có thành phần chắc chắn, định hình chuẩn riêng thì khi kết hợp với các thành phần chức năng khác mới có thể tạo ra được một sản phẩm sofa đẹp nhất.

3.2 vỏ

Ngoài đệm mút và khung ghế sofa thì vỏ bọc cũng chính là bộ mặt của chiếc ghế sofa, quyết định tất cả đến vẻ đẹp chất lượng của sản phẩm. Hiện nay có các loại chất liệu dùng để bọc sofa phổ biến nhất chính là da, nỉ và vải… Tùy theo sở thích của mỗi gia chủ mà sẽ có lựa chọn thích hợp.

+ Sofa cổ điển chất liệu da: đây được coi là chất liệu được sử dụng để bọc sofa cổ điển bởi cất liệu này mang tính thẩm mỹ cao giúp phòng khách trở nên đẳng cấp và sang trọng. Đặc biệt, việc vệ sinh sofa chất liệu da vô cùng đơn giản bạn chỉ cẩn dùng khăn mềm ấm lau nhẹ là được.

+ Sofa cổ điển chất liệu vải nỉ: với chất liệu này giúp mang đến vẻ đẹp sang trọng ấm cúng cho căn phòng. Không giống sofa cổ điển chất liệu da, sofa chất liệu vải nỉ đa dạng về màu sắc và họa tiết giúp khách hàng thoải mái lựa chọn theo sở thích.

3.3 Đệm mút

Ghế sofa cổ điển được tạo nên từ loại đệm mút cao cấp, có độ bền cao, có khả năng chống xẹp lún, không bị biến dạng theo thời gian sử dụng và đặc biệt có thể chịu sức ép lớn. Những bộ ghế sofa cổ điển luôn mang đến cho gia đình bạn một không gian sống sang trọng vì thế bạn cũng phải chú ý đến chất liệu đệm mút để đảm bảo rằng khi ngồi lên những bộ ghế sofa phòng khách này sẽ mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn.

Hướng dẫn chọn mua sofa cổ điển

4.1 Chọn một nhà cung cấp sofa uy tín

Ghế sofa cổ điển có chất lượng tốt và mẫu mã đẹp nên được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Khi chọn mua dòng sản phẩm này bạn cũng cần chọn được địa chỉ bán sofa chất lượng để đảm bảo chất lượng, không lo bị chặt chém. Tức là những bộ ghế sofa cổ điển này phải có giấy tờ ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, chế độ bảo hành rõ ràng, ghế phải có độ bền tốt, êm ái khi sử dụng. Đặc biệt địa chỉ đó phải được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn, đánh giá cao.

4.2 Lập list các mẫu sofa ưng ý và so sánh

Lựa chọn sofa cổ điển đẹp mang phong cách Châu Âu được người tiêu dùng yêu thích và tìm mua rất là nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng bắt sự có mặt của dòng sản phẩm này trong các căn hộ, chung cư cao cấp, biệt thự lớn… sử dụng thường xuyên. Nếu bạn có ý định tìm mua một mẫu ghế sofa cổ điển thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo ngay một số mẫu ghế sofa được yêu thích nhất hiện nay một cách dễ dàng. Bạn có thể lên mạng tìm hiểu rồi liệt kê cho mình một vài mẫu sofa ưng ý rồi tham khảo đối chiếu cũng như so sánh về giá cả, chi phí vận chuyển, chế độ bảo hành… để từ đó đưa ra cho mình một quyết định đúng nhất.

4.3 Chuẩn bị chi phí

Hiện nay trên thị trường sự xuất hiện của sofa kém chất lượng khiến cho giá sản phẩm này luôn có sự chênh lệch rõ rệt. Đó chính là do nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng lên khiến cho sofa thật và sofa giả trở nên lẫn lộn khiến người tiêu dùng không biết thế nào. Thông thường thì sofa cổ điển luôn có giá thành cao hơn rất nhiều so với các dòng sofa khác trên thị trường. Vì vậy, nếu bạn có ý định mua ghế sofa cổ điển phòng khách cho gia đình thì phải lên kế hoạch tài chính, chuẩn bị một khoản tiền để có thể luôn sẵn sàng rinh về lúc nào cũng được.

Bảng giá các loại sofa cổ điển

Sofa cổ điển mang đến cho phòng khách vẻ đẹp xa hoa lộng lẫy được các nghệ nhân tỉ mỉ chế tác từng đường nét hoa văn cầu kỳ, tinh xảo. Chính vì thế, giá thành của dòng sofa này phụ thuộc vào độ tinh xảo trong thiết kế và trạm trổ của từng bộ khác nhau. Thường sẽ giao động trong từ 50 triệu trở lên, có những bộ lên tới vài trăm triệu, có khi đến cả gần tỷ một bộ.

Những lưu ý khi tìm mua ghế sofa cổ điển

Khi chọn mua bất kỳ một sản phẩm nào chúng ta đều phải dành thời gian tìm hiểu về những món đồ đó bao gồm: nguồn gốc xuất sứ, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng… tham khảo cả về xu hướng mới để có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Nếu bạn có ý định tìm mua ghế sofa cổ điển thì lời khuyên cho cho bạn là hãy đo đạc không gian nhà mình trước để có kích thước, màu sắc, kiểu dáng làm tư liệu cung cấp cho nhân viên tư vấn bán hàng các showroom để họ giúp bạn tìm bộ sofa ưng ý nhất. Hãy cân nhắc tất cả các yếu tố trước khi quyết định.

Hãy là những người mua hàng thông minh để tiếp cận đến sản phẩm mà bạn cảm thấy ưng ý nhất bằng cách đặt ra những câu hỏi như:
– Mua ghế sofa cổ điển ở đâu uy tín?
– Làm thế nào để đánh giá được chất lượng sofa cổ điển?
– Khi chọn ghế sofa cổ điển nên chọn loại khung gì?
– Ghế sofa cổ điển bọc da thật có đắt không?
– Nên mua sofa cổ điển bằng da hay bằng nỉ?

bộ sofa cổ điển
Ghế sofa ngồi bệt Kiểu Nhật Gía Rẻ Chất Lượng Cao

Trong kiến trúc hiện đại, sofa truyền thống dần được thay thế bởi những bộ sofa đa năng như : Sofa giường, sofa bệt, sofa gấp gọn …

Những hạn chế của sofa truyền thống như: Khó vệ sinh ,  cồng kềnh, tốn diện tích, khó di chuyển , không phù hợp với không gian nhỏ , ngồi lâu thì đau lưng ,mỏi cổ… .

Với tư cách là nhà sản xuất ghế bệt uy tín lâu năm, để đáp ứng nhu cầu của dòng sản phẩm ghế sofa bệt của khách hàng. GHENGOIBET.COM cho ra mắt dòng sản phẩm ghế sofa bệt đa năng kiểu nhật giá rẻ : BISO

 

Những ưu điểm của dòng ghế sofa bệt đa năng của GHENGOIBET.COM

  • Có thể dễ dàng tháo rời vệ sinh.
  • Phần lưng ghế thay đổi được nhiều góc, giúp bạn có thể ngồi thoải mái trong nhiều tư thế. 
  • Có thể thay thế cho một chiếc giường ngủ đơn giản.
  • Ghế có thể dễ dàng xếp gọn, di chuyển.
  • Vừa làm ghế thư giãn hoặc sofa bình thường.

Đây là dòng sản phẩm  SOFA BỆT độc quyền , chỉ có duy nhất tại GHENGOIBET.COM

 

Một số hình ảnh về dòng sản phẩm ghế sofa bệt đa năng kiểu nhật của GHENGOIBET.COM

 

Sofa đa năng gấp được nhiều góc độ
Ghế có khả nang thay đổi dược nhiều góc độ, giúp bạn ngồi cực thoải mái trong nhiều tư thế. Không sợ đau lưng mỏi cổ hành hạ nữa nhé.

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
Vui chơi, thư giãn , nghỉ ngơi … cực kỳ thoải mái

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
Hiện đại, đẹp và sang trọng. Mẫu ghế cực độc cho  không giản của gia đình bạn

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
 

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
 

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
Vải bố nhung êm ,mịn  , không bám bụi.

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
 

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
Có nhiều size, phù hợp từ 2 tới 4 người ngồi.

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
Ngồi làm việc theo phong cách nhật bản với sofa bệt đa năng

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
Đọc sách thoải mái quá trời.

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
Ghế rộng thoải mái 

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
Không gian phòng khách hiện đại kiểu mới

 

Mặt sau ghế sofa bệt đa năng Tatami Biso
Vải lưng mặt sau của ghế sofa bệt đa năng Tatami Biso

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
Ghế có thể xếp gọn sau khi sử dụng

 

Ghế couple, sofa bệt Tatami Biso
 

 

 

Kích thước ghế sofa bệt Biso
Kích thước tiêu chuẩn của ghế.

 

Nếu bạn muốn đặt theo kích thước yêu cầu xin vui lòng liên hệ shop qua hotline: 0902.358.636

Showrom: 243/2/2 Chu Văn An, F12, Bình Thạnh, HCM

Website: http://ghengoibet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


sofa bệt kiểu nhật